Chcesz umówić się z nami na bezpłatne spotkanie w Twoim domu? Kliknij tutaj i zamów bezpłatny pomiar!

Ciekawe statystyki z naszego systemu sprzedaży

Dokładne i rzetelne

Wszystkie statystyki przygotowujemy z bardzo dużą dokładnością i precyzją, aby przekazać Ci wartościowe dane.

Aktualizowane na bieżąco

Nasze statystyki staramy się na bieżąco aktualizować, tak aby były maksymalnie przydatne dla Ciebie.

Specjalnie dla Ciebie

A wszystko to z myślą o Tobie, aby móc ułatwić Ci wybór odpowiedniego dla Ciebie produktu z naszej oferty.

Popularność rolet w trzech kwartałach 2022 roku

Rolety plisowane pozostają najchętniej wybieranym produktem z naszej oferty od kilku lat! W trzech kwartałach 2022 roku (okres od styczenia do września) na rolety plisowane zdecydowało się 84% osób dokonujących zakupu rolet wewnętrznych w naszej firmie. Rolety w kasecie z prowadnicami bocznymi zdobyły zainteresowanie nieco ponad 15% naszych Klientów. Na rolety dzień-noc zdecydowało się mniej niż 1% osób dokonujących zakupów w naszej firmie. Niska popularność rolet dzień-noc utrzymuje się w naszej firmie od wielu miesięcy.

Szczegółowe dane popularności rolet wewnętrznych w trzech kwartałach 2022 roku:

 • Rolety plisowane - 84,03%
 • Rolety w kasecie - 15,13%
 • Rolety dzień-noc - 0,84%

Już od kilku lat rolety plisowane są liderem popularności wśród naszych Klientów. Jest to produkt wybierany zdecydowanie najchętniej oraz taki, którego sprzedaż rośnie w najszybszym tempie.

Aktualnie rolety plisowane są najchętniej wybieranym produktem!

Popularność rolet w 2021 roku

W 2021 roku na rolety plisowane zdecydowało się 81% osób dokonujących zakupu rolet wewnętrznych w naszej firmie - to 6 punktów procentowych więcej niż w 2020 roku. Rolety w kasecie z prowadnicami bocznymi zdobyły zainteresowanie 16,5% naszych Klientów, a na rolety dzień-noc zdecydowało się 1,5% osób dokonujących zakupów w naszej firmie.

Szczegółowe dane popularności rolet wewnętrznych w 2021 roku:

 • Rolety plisowane - 81,0%
 • Rolety w kasecie - 16,5%
 • Rolety dzień-noc - 1,5%
 • Rolety mini - 1,0%

Sprawdź dlaczego rolety plisowane są tak popularne!

Popularność rolet w 2020 roku

W pierwszym kwartale 2020 roku na rolety plisowane zdecydowało się ponad 69% osób dokonujących zakupu rolet wewnętrznych w naszej firmie. W drugim kwartale tego roku wynik był niemal identyczny - rolety plisowane wybrało dokładnie 70% naszych Klientów. Trzeci kwartał zamknął się z wynikiem popularności rolet plisowanych na poziomie prawie 74%. Łączny wynik popularności rolet plisowanych w 2020 roku wyniósł ponad 75%!

Podsumowując okres dwunastu miesięcy 2020 roku rolety plisowane wybrało 75,11% Klientów, rolety w kasecie 20,17% osób, a rolety dzień-noc 2,15% Klientów naszej firmy. Od dłuższego czasu widać duży wzrost popularności rolet plisowanych przy jednoczesnym dużym spadku zainteresowania roletami w kasecie oraz dzień-noc.

Szczegółowe dane popularności rolet wewnętrznych w 2020 roku:

 • Rolety plisowane - 75,11%
 • Rolety w kasecie - 20,17%
 • Rolety dzień-noc - 2,15%
 • Żaluzje pionowe - 1,72%
 • Rolety wolnowiszące i mini - 0,86%

Wielkość sprzedaży w 2020 roku

Dane z 2020 roku pokazują, że rolety plisowane są najchętniej wybieranym oraz najlepiej rozwijającym się produktem z naszej oferty. Wzrost sprzedaży rolet plisowanych w 2020 roku wyniósł 15,66%. Już w styczniu wzrost sprzedaży rolet plisowanych w porównaniu ze styczniem 2019 roku wyniósł aż 90,32%. W 2020 roku mieliśmy dwa rekordowe miesiące w których wzrost sprzedaży rolet plisowanych wyniósł ponad 200%. Taka sytuacja wystąpiła w sierpniu (wzrost o 208%) oraz paźdzeriniku (wzrost o 207,69%).

Największe spadki sprzedaży zanotowały rolety w kasecie z prowadnicami bocznymi (spadek o 44,10%) oraz rolety dzień-noc (spadek o 43,90%). Jest to identyczny trend jak w ostatnich latach.

Wzrost sprzedaży rolet plisowanych w latach 2011-2020

Nasza firma jako pierwsza na lokalnym rynku wprowadziła do swojej oferty rolety plisowane już w 2009 roku. Dla porównania na naszym lokalnym rynku istnieją firmy, które ten produkt wprowadziły do swojej oferty dopiero w drugiej połowie 2017 roku. Zgromadzone przez te lata doświadczenie naszej firmy jest sprawą niemal bezcenną dla naszych Klientów.

W ciągu ostatnich lat wielkość sprzedaży rolet plisowanych nieustannie rosła. W roku 2012 wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2011 wyniósł 41,73%. Rok 2013 to kolejny wzrost o 41,67%. W 2014 roku wzrost sprzedaży rolet plisowanych wyniósł już 76,08%, co dawało wzrost o 253,54% w porównaniu z 2011 rokiem. Rok 2016 to kolejny duży wzrost sprzedaży o 48,36% w stosunku do roku 2015 i o 400,00% w stosunku do roku bazowego (2011). Rok 2018 to kolejny wzrost rzędu 22,22% w stosunku do roku 2017. W 2019 roku wzrost sprzedaży wyniósł 15,16% w stosunku do roku 2018. Rok 2020 zakończyliśmy ze wzrostem 15,66% w stosunku do 2019 roku. Jednocześnie stanowiło to wzrost aż o 626,77% w stosunku do roku, w którym zaczęliśmy zbierać statystyki. Szczegółowy wykres przedstawia poniższa grafika.

Statystyki pokazują, że rolety plisowane od kilku lat są coraz chętniej wybieranym produktem. Jest to również typ rolet, którego sprzedaż rośnie w najszybszym tempie oraz takim, który najlepiej się rozwija. Kilkakrotnie zwiększaliśmy ilość dostępnych tkanin. Przez lata rolety plisowane przechodziły również modyfikacje związane z typami uchwytów do sterowania, możliwością montowania przedłużaczy uchwytów czy też zmianą elementów mechanizmu.

Chcesz dowiedzieć się jaki produkt będzie najlepszy dla Ciebie?

Popularność rolet w 2019 roku

Rolety plisowane pozostają również najchętniej wybieranym produktem w 2019 roku. W styczniu 2019 roku zdecydowało się na nie 72,73% naszych Klientów kupujących rolety wewnętrzne. W lutym spotkaliśmy się z nietypową sytuacją, ponieważ 100% Klientów wybrało rolety plisowane. Luty był miesiącem, w którym nie sprzedaliśmy żadnych innych typów rolet. W marcu rolety plisowane wybrało 75% osób korzystających z usług naszej firmy. Drugi kwartał to również spore wzrosty popularności rolet plisowanych. Kwiecień przyniósł popularność na poziomie 72,22%. W maju 72,73% naszych Klientów wybrało rolety plisowane. Czerwiec zamknęliśmy z wynikiem 66,67% popularności tego typu rolet. Trzeci kwartał zaczęliśmy z popularnością rolet plisowanych na poziomie 61,29%. W sierpniu 50% naszych Klientów wybrało plisy. We wrześniu rolety plisowane zdobyły zainteresowanie aż 78,95% naszych Klientów decydujących się na rolety wewnętrzne. Wyjątek w całym roku stanowił październik, ponieważ w tym miesiącu na rolety plisowane zdecydowało się jedynie 28,57% osób zainteresownych roletami wewnętrznymi. W listopadzie plisy wybrało 60% naszych Klientów, a ostatni miesiąc roku zamknęliśmy z popularnością rolet plisowanych na poziomie 62,50%.

Podsumowujące dane z całego 2019 roku na rolety plisowane zdecydowało się aż 66,81% naszych Klientów co daje wzrost o ponad 9 punktów procentowych w powrównaniu z rokiem ubiegłym. Drugie miejsce wśrod rolet wewnętrznych zajęły rolety w kasecie z wynikiem 27,73%, a trzecie rolety dzień-noc, na które zdecydowało się 4,20% naszych Klientów.

Szczegółowe dane popularności rolet wewnętrznych w 2019 roku:

 • Rolety plisowane - 66,81%
 • Rolety w kasecie - 27,73%
 • Rolety dzień-noc - 4,20%
 • Rolety wolnowiszące - 0,84%
 • Rolety mini - 0,42%

Powyższe dane wskazują jednoznacznie lidera popularności oraz wzorstów sprzedaży w naszej firmie. Ten ranking bezdyskusyjnie wygrywają rolety plisowane, które pozostałe produkty w statystykach zostawiają daleko w tyle.

Wielkość sprzedaży w 2019 roku

Dane z 2019 roku pokazują, że rolety plisowane są najchętniej wybieranym oraz najlepiej rozwijającym się produktem z naszej oferty. Wzrost sprzedaży rolet plisowanych w 2019 roku wyniósł 15,16%. Już w styczniu wzrost sprzedaży rolet plisowanych w porównaniu ze styczniem 2018 roku wyniósł 34,78%. Rekordowym miesiącem był luty, w którym rolety plisowane urosły w statystykach o 440%! Dodatkowo w lutym 100% naszych Klientów wybrało rolety plisowane. Prawie 50% wzrost sprzedaży rolet plisowanych odnotowaliśmy w kwietniu, natomiast maj przyniósł wzrost aż o 132,26% w porównaniu z majem ubiegłego roku. Zamykający rok grudzień zapewnił nam wzrost sprzedaży rolet plisowanych o 49,18%.

Zinteresowały Cię nasze dobre rolety plisowane?

Popularność wśród Klientów w 2018 roku

Pierwszą kategorią w jakiej wykonujemy nasze statystyki jest popularność produków wśród naszych Klientów. Jest ona wyrażona przez badanie tego ile Klientów w danym okresie czasu wybrało dany produkt z naszej oferty. Dzięki tej statystyce możemy zauważyć, który z porduktów jest wybierany najchętniej.

W 2018 roku najchętniej wybieranym typem rolet wewnętrznych w naszej firmie były rolety plisowane. Na ten produkt zdecydowało się aż 57,66% naszych Klientów. Jest to wzrost o 1,51 punktu procentowego w stosunku do roku 2017. Drugie miejsce zajęły rolety w kasecie z prowadnicami bocznymi z wynikiem 33,06% popularności wśród Klientów. Również ten typ rolet odnotował wzrost zainteresowania o 1,91 punktu procentowego w stosunku z rokiem ubiegłym. Trzecie miejsce należy do rolet dzień-noc w kasecie z prowadnicami bocznymi. Na tego typu rolety w naszej firmie w 2018 roku zdecydowało się 7,26% Klientów. Jest to spadek o -2,17 punktu procentowego w stosunku do roku 2017.

Szczegółowe dane popularności porduktów za 2018 rok zamieszczamy poniżej:

 • Rolety plisowane - 57,66%
 • Rolety w kasecie - 33,06%
 • Rolety dzień-noc - 7,26%
 • Rolety mini - 1,61%
 • Rolety wolnowiszące - 0,40%

Wielkość sprzedaży w 2018 roku

Statystyka wielkości sprzedaży informuję o tym, który produkt z naszje oferty był sprzedany w największej ilości sztuk. Statystyka ta nie bierze pod uwagę popularności produktów wśród Klientów, tylko skupia się tylko i wyłącznie na ich ilościach.

W 2018 roku największą sprzedaż odnotowały rolety plisowane. Dodatkowo wzrost sprzedaży tego typu rolet w 2018 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł aż 22,22%. Co ciekawe wzrost sprzedaży rolet plisowanych w marcu 2018 roku wyniósł prawie 250%, w sierpniu 125%, a we wrześniu ponad 680%. Żaden inny produkt z naszej oferty nie odnotował takich wzrostów.

Drugie miejsce w tej statystyce zajmują rolety w kasecie w prowadnicami bocznymi. Ten produkt odnotował spadek sprzedaży o -4,62% w stosunku do roku 2017. Na trzecim miejscu znalazły się rolety dzień-noc ze wzrostem sprzedaży o 1,41%.

Patrząc na statystykę dotyczącą wszystkich produktów z naszej oferty, a nie tylko rolet wewnętrznych, na trzecim miejscu znajdują się moskiteiry ramkowe na okna PCV. Mimo, że jest to produkt sezonowy to ich wielkość sprzedaży w ciągu całego roku jest ponad dwukrotnie wyższa niż rolet dzień-noc. Wzrost sprzedaży profesjonalnych siatek przeciw owadom w 2018 roku wyniósł 27,27%, co oznacza bardzo dobry wynik.

Statystyki innych firm

Statystyki zamieszczone przez jedną z krakowskich firm pokazują, że w południowej Polsce rolety plisowane są również bestsellerem. Według zamieszczonych na stronie internetowej danych wynika, że w danej firmie najchętniej wybieranym produktem są rolety plisowane, na które decyzuje się 21% Klientów. Drugie miejsce zajmują rolety w kasecie z wynikiem 17%, a trzecie rolety dzień-noc, które wybiera 15% Klientów danej firmy. Jak można zauważyć kolejność pierwszych trzech produktów jest identyczna jak w naszej firmie. Różnica polega na wartościach. Należy zaznaczyć, że podane statystyki są archiwalne i nie są aktualizowane na bieżąco (tak jak statystyki naszej firmy), lecz pokazują pewien trend wzrostu zainteresowania roletami plisowanymi przy jednoczesnym spadku zainteresowania roletami w kasecie oraz dzień-noc.

Krótko o nas

Dobrerolety.pl to marka znana od wielu lat na lokalnym rynku. Wyróżniamy się przede wszystkim legendarną jakością obsługi oraz troską o Twoje pełne zadowolenie z naszej pracy. Dodatkowo jako jedyni w regionie oferujemy możliwość bezpiecznej płatności kartą w Twoim domu.

Działamy na terenie czterech powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego oraz świeckiego. Oferujemy bezpłatny pomiar w Twoim domu w takich miejscowościach jak Gniew, Pelplin, Tczew, Rokitki, Lubiszewo Tczewskie, Starogard Gdański, Owidz, Lubichowo, Kwidzyn, Skórcz, Kolonia Ostrowicka, Smętowo Graniczne, Nowe nad Wisłą oraz we wszystkich pobliskich miejscowościach.